یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- برنامه‌ها
فعالیتهای سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | 

سخنرانی‌های عمومی و تخصصی توسط سخنرانان مدعو

سخنرانی‌های تخصصی

ارائه پوستر

برگزاری کارگاه

برگزاری میزگردهای تخصصی و عمومی به مناسبت سال جهانی آمار

نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی:
http://spsp11.conf.ikiu.ac.ir/find.php?item=1.52.37.fa
برگشت به اصل مطلب