یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- اخبار کنفرانس
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲ | 
قابل توجه شرکت کنندگان محترم
کلیه وجوه واریزی به حساب سمینار غیر قابل بازگشت است.
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی:
http://spsp11.conf.ikiu.ac.ir/find.php?item=1.97.75.fa
برگشت به اصل مطلب