یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- اخبار کنفرانس
فایل چکیده مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۷ | 
برای مشاهده فایل چکیده مقالات اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی:
http://spsp11.conf.ikiu.ac.ir/find.php?item=1.97.77.fa
برگشت به اصل مطلب